Hvor Ting Tager Tid

Oktober 2020

”Mzungo!” råber de efter ham. Selvom de fleste i området faktisk kender hans navn. Søren Næsborg er dansk landmand og her i Norduganda stikker hans to meter høje skikkelse ud. 

I Danmark driver han landbrug i Illerup nord for Skanderborg. I Uganda driver han et landbrug ved siden af. Her forsøger han at forene to verdener og dyrke dansk landbrug, med danske maskiner, på afrikansk jord. Han har en drøm om at starte en landbrugsskole, men i Uganda tager tingene tid. ”Welcome to Uganda,” siger de med et skuldertræk, når tingene trækker ud. Her skal man kende de rigtige mennesker, og man skal holde styr på de mange uskrevne regler. 

© Copyright Nina Pilgaard 2020